Corona update 25 april 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s), Het kabinet heeft het grootste gedeelte van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinder- en gastouderopvang gelden er geen specifieke maatregelen meer. Het protocol Kinderopvang & COVID-19 is per 25 april 2022 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een informatiedocument beschikbaar gesteld waarin verwijzingen zijn opgenomen naar informatieve websites. Belangrijkste twee [...]