Op deze corona pagina informeren wij u over maatregelen die vanuit de overheid worden genomen om verdere besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Ingrijpende maatregelen voor alle vormen van kinderopvang zijn daarbij essentieel.

Corona update 20 september 2021

De Beslisboom Neusverkoudheid is vernieuwd. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

Engelstalig:

(Corona) Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Nu in navolging van het de dagopvang en peuteropvang ook alle BSO’s weer volledig zijn geopend is er een einde gekomen de compensatieregeling voor de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Wij hebben u hier door de corona periode heen regelmatig over geïnformeerd, toch blijft het voor veel ouders onduidelijk of, wanneer en van wie ze de compensatie ontvangen.

Op deze pagina op de Corona pagina op de website van Eigen&Wijzer leggen wij het kort uit. Heeft u hierna toch nog vragen, neemt dus dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Corona update 10 februari

210208 voorzorgsmaatregelen kinderopvang_04

Corona update 5 februari

Snottebellenbeleid aangepast: basisschoolkinderen met klachten blijven thuis

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, naar buitenschoolse opvang (noodopvang) of gastouderopvang, moeten vanaf maandag 8 februari 2021 thuisblijven en getest worden (niet verplicht) als ze klachten hebben passend bij COVID-19, dus ook bij bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen wel met verkoudheidsklachten naar de dagopvang en gastouderopvang. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het zogeheten snottebellenbeleid in een nieuw advies aangepast. Minister Slob van Onderwijs heeft dat overgenomen.

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar moeten thuisblijven in afwachting van hun testuitslag. Als die negatief is, mogen ze weer naar school. Ze moeten wel thuisblijven als ze bij iemand in huis wonen die besmet is of die naast milde coronaklachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Als een kind met milde klachten zeven dagen na de eerste ziektedag nog steeds dezelfde klachten heeft, mag het ook weer naar school.

Test- en Thuisblijfadvies

Het OMT heeft zijn advies gewijzigd ten opzichte van de eerdere situatie vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus.

Beslisboom test- en thuisblijfadvies voor kinderen 0 jaar t/m groep 8

05-02-2021: de beslisboom zal nog worden aangepast n.a.v. het nieuwe testbeleid. Volg voor nu de onderstaande toelichting.

Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten kinderen thuisblijven?

Kinderen van 0-4 jaar mogen naar de opvang:

 • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten,
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet op bezoek bij anderen). Ook moeten zij thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

Kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs, noodopvang BSO, gastouderopvang) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Uitgezonderd zijn kinderen die:

 • Af en toe hoesten;
 • Bekende chronische luchtwegklachten hebben;
 • Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan.

In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis:

 • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is
 • Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
 • Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.

Wanneer kan een kind getest worden?

Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

Testen van kinderen 0-4 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang*;
 • het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die COVID-19 heeft;
 • de GGD testen adviseert omdat het  kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Dit geldt ook voor kinderen 4-12 jaar, met uitzondering dat zij ook een dringend testadvies hebben bij verkoudheidsklachten.

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school.

Corona update 1 februari

Onderwijs, kinderopvang en gastouderopvang gaan volledig open per 8 februari 2021. Noodopvang en de eigen bijdrage worden daarmee beëindigd. Indien u meer opvang nodig heeft kunt u dit aanvragen. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht.

Corona update 22 januari: Avondklok

Noodopvang tijdens de avondklok

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Medewerkers van kindercentra en gastouders die noodopvang bieden na 21.00 uur ’s avonds, mogen tijdens de avondklok naar buiten als dit voor het werk noodzakelijk is.

Als u voor uw werk als pedagogisch medewerker of gastouder naar buiten moet, dan moet u een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok laten zien. U kunt ook de werkgeversverklaring zelf invullen, zoals dit ook voor zzp’ers geldt.

Ouders die in cruciale beroepen werken en voor de opvang van hun kinderen gebruik maken van de noodopvang of gastouderopvang, kunnen tijdens de avondklok hun kinderen brengen en halen (van en naar het kindercentrum of de gastouder). Zij hebben dan een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok nodig waarmee ze kunnen aantonen dat ze tijdens de avondklok op straat mogen zijn.

Meer informatie

Kijk voor alle regels van de avondklok op Rijksoverheid.nl.

Corona update 12 januari: Verlenging lockdown

Het kabinet heeft besloten dat de huidige lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari 2021. Voor de gastouderopvang blijft van kracht wat wij op 15 december aan u hebben gecommuniceerd.

Corona update 15 december: Veel gestelde vragen sluiting kinderopvang/tegemoetkoming kosten

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste zondag 17 januari 2021. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang? 

Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen om kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij: ‘Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?

Bekijk de maatregelen: Nederland in lockdown