Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen.

Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.

Beperk het contact tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan:

  • Spreiding in haal- en brengmomenten
  • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten
  • Kinderen bij de deur laten ophalen
  • Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren

Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar gastouder kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de gastouder het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd.

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.