In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk. Tussen gastouders en ouders moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. Wij passen zo nodig en waar mogelijk de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan. Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld. De gastouder organiseert de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.

In het protocol dat u heeft ontvangen van uw gastouder of nanny staat specifieke informatie voor uw gastouderopvang.

Samengevat:

  • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
  • Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden
  • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
  • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
  • We dragen er zorg voor dat er melding wordt gedaan bij de GGD indien we meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben
  • Als kinderen klachten ontwikkelen gedurende de dag gaan deze direct naar huis

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.