Een vraagouder heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag, als de gastouder staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Het kan voorkomen dat de reguliere gastouder ziek is of door andere omstandigheden tijdelijk niet kan werken. Slechts in deze beperkte periode kan de opvang worden overgenomen door een invalgastouder. De invalgastouder kan geregistreerd zijn, maar dit hoeft niet. In ieder geval moet de invalgastouder voldoen aan de opleidingseisen voor gastouders en beschikken over een VOG en ingeschreven staan bij Welkom-Kind. Indien een gastouder langere tijd vervangen moet worden, bijvoorbeeld in het geval van zwangerschapsverlof, dan zoekt Welkom-Kind naar een andere gastouder die de opvang in die periode kan overnemen. Dan is er geen sprake van een invalgastouder, maar van een tijdelijke overeenkomst met een andere (geregistreerde) gastouder.