Wie als gastouder bij de ouders in huis werkt kan gebruik maken van de Regeling dienstverlening aan huis en werkt dan als een werknemer voor een opdrachtgever. Deze opdrachtgever is de werkgever van de werknemer. Dit betekent onder andere dat sprake moet zijn van een gezagsverhouding. De werkgever geeft aan welk werk u als werknemer moet doen. Werken als een werknemer volgens deze regeling houdt verder het volgende in:

  • U heeft recht op loon. Dit moet u vooraf afspreken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimum loon.
  • U heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs.
  • U heeft recht op (doorbetaalde) vakantie. Wie bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 maal 2 uur vakantie.
  • U heeft recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor u geldt.
  • U kunt verlof krijgen volgens de Wet arbeid en zorg.
  • U heeft te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die dus moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo wordt er door de werkgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen afgedragen. U bent dus niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW ).U heeft dus ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kunt u zich vrijwillig verzekeren. Ook gelden de volgende regels:

  • U mag maximaal 3 dagen per week voor 1 opdrachtgever werken. U mag wel voor meer dan 1 opdrachtgever werken, zolang u maar bij elke opdrachtgever aan de voorwaarden voldoet;
  • U moet zelf aangifte van de inkomsten doen bij de Belastingdienst;
  • U kunt zonder ontslagvergunning worden ontslagen.