Soms bestaat er onduidelijkheid over de uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Wanneer de plek niet beschikbaar is, omdat de opvang dicht is of omdat de gastouder niet aanwezig is, is er geen sprake van opvanguren. Die uren komen dan ook niet aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Onder de regeling dienstverlening aan huis moet de vraagouder extra kosten betalen, onder andere vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte. Er kunnen over deze kosten ook geen uren worden opgegeven aan de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.
Wanneer er afgeweken wordt van de uren die zijn afgesproken tussen gastouder en vraagouder, is er wel recht op kinderopvangtoeslag voor deze uren.