Informatie voor (aanstaande) gastouders

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WelkomKind en de met haar verbonden vennootschappen (hierna: “WelkomKind”, “wij”, “ons”) nemen uw privacy heel serieus en wij zullen informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de behandeling van uw aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van de verlangde overeenkomst. Lees onze privacyverklaring op de website voor meer informatie.