Two small kids using a tablet

Welkom-Kind maakt gebruik van een online platform waarbij ouders en gastouders alle actuele gegevens zoals de urenregistraties en jaaropgaven zelf steeds kunnen raadplegen. Elke gastouder en vraagouder heeft een eigen inlogcode en kan zo naast de actuele gegevens beschikken over de getekende contracten, het informatieboek van Welkom-Kind en nog veel meer. Op deze wijze houden we het helder en duidelijk voor iedereen en blijven onze kosten voor de administratie beperkt.

Klik hier om naar het online urenregistratiesysteem met uw persoonlijke informatie te gaan.